Contact Us

Radhika Restaurant 73/ 24, Collector Ganj (Next to Manjushree Cinema) Ghantaghar Kanpur -208001 Uttar Pradesh (India) Phone:- +91-512-2308509, 2379534, 093368 11168 email: info@radhikarestaurant .com

shina